KONTAKT 500 835 853

OD 400 PLN PRZESYŁKA W POLSCE GRATIS

ZWROT LUB WYMIANA DO 14 DNI

Fundusze UE

Informacje o dofinansowaniu

1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.


Dotyczy: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

Podziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Tytuł projektu: Wzrost rozpoznawalności marki MAMATU na arenie międzynarodowej.

Numer projektu: POIR.03.03.03-02-0064/19 

Cele i efekty realizacji projektu: Celem realizacji przedmiotowego projektu jest wzrost rozpoznawalności i konkurencyjności marki MAMATU poprzez internacjonalizację jej działalności. Realizacja działań promocyjnych pozwoli na umocnienie pozycji Beneficjenta na rynku międzynarodowym. Wszystkie zaplanowane działania mają na celu pozyskanie potencjalnych partnerów biznesowych oraz odbiorców oferowanych produktów. Dalsza ekspansja na rynki zagraniczne pozwoli zwiększyć sprzedaż oraz otworzyć nowe kierunki dystrybucji. Będzie to miało pozytywny wpływ także na promocję polskiego sektora mody oraz Marki Polskiej Gospodarki.

Planowane efekty:

 Zwiększenie liczby zagranicznych kontraktów handlowych; wzrost sprzedaży eksportowej; wzrost sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu.

Wartość projektu ogółem: 301 660.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 256 411.00 PLN

Beneficjent: apconcept Anna Przeracka-Byskosz

 

Niniejszy projekt współfinansowany jest przez Unię Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.